Marco de Leeuw van Weenen

A Tolnai Református Egyházmegye missziói munkatársa

CSS Menu Div Css3Menu.com

Header

Bibliaismeret

LINKDÁTUMHELY
Bibliai ünnepek - Ószövetségi ünnepkör és egyházi év2017. november 18.Fadd
Bibliai ünnepek - Kovástalan kenyerek ünnepe és nagypéntek2017. november 18.Fadd
Bibliai ünnepek - Hetek ünnepe és pünkösd2017. november 18.Fadd
Bibliai ünnepek - Kürtzengés napja, engesztelés napja2017. november 18.Fadd
Bibliai ünnepek - Lombsátrak ünnepe, templomszentelési ünnep, púrim2017. november 18.Fadd

Biblika teológia - bevezetés2016. február 20.Fadd
Biblika teológia - kezdetek2016. február 20.Fadd
Biblika teológia - újrakezdés2016. február 20.Fadd
Biblika teológia - az örökrész ígérete2016. február 20.Fadd
Biblika teológia - a szent nemzet ígérete2016. február 20.Fadd
Biblika teológia - Dávid királysága2016. március 5.Fadd
Biblika teológia - a Messiás személye2016. március 5.Fadd
Biblika teológia - a Messiás munkája2016. március 5.Fadd
Biblika teológia - az új szövetség2016. március 5.Fadd
Biblika teológia - a végkifejlet2016. március 5.Fadd

Mózes 1. könyve2012. szeptember 11.Tamási
Mózes 2-5. könyve2012. október 9.Tamási
Józsuétól Dávidig2012. november 13.Tamási
Királyok és próféták2012. december 11.Tamási
Az Úr Jézus élete2013. február 12.Tamási
Az Úr Jézus szenvedése, halála és feltámadása2013. március 12.Tamási
Világra szóló üzenet2013. április 9.Tamási
Ami még vár ránk2013. május 14.Tamási

ApCsel - Bevezető kérdések (1,1-5)2014. október 12.Fadd
ApCsel - Az Atya ígérete (1,6 - 2,47)2014. október 12.Fadd
ApCsel - A bizonyságtétel megerősítése (3,1 - 6,7)2014. október 12.Fadd
ApCsel - A kijelentést ismerők felé (6,8 - 9,31)2014. október 12.Fadd
ApCsel - Isten nem személyválogató (9,32 - 12,24)2014. október 12.Fadd
ApCsel - A népek felé (12,25 - 16,5)2014. október 12.Fadd
ApCsel - Az Égei-tenger partjain (16,6 - 19,21)2014. október 12.Fadd
ApCsel - Úton Róma felé (19,21 - 28,31)2014. október 12.Fadd

Pál levelei és az ApCsel2015. február 28.Fadd
A thesszalonikaiakhoz írt levelek2015. február 28.Fadd
A kolosséiakhoz, Filemonhoz2015. február 28.Fadd
Az efezusiakhoz írt levél2015. február 28.Fadd
Filippi, 1Timóteus és Titusz2015. február 28.Fadd
A második levél Timóteushoz2015. február 28.Fadd